تبلیغات
گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (1391-1386) - کلاس طراحی الگوریتم و زبان تخصصی (مرکز بهار)

با سلام و احترام،

به اطلاع دانشجویان محترم مرکز بهار میرساند که کلاس طراحی الگوریتم استاد رسولی این هفته (بیست و شش آبان)  تشکیل نخواهد شد. همچنین کلاس زبان تخصصی اینجانب نیز در روز شنبه بیست و هشت آبان تشکیل نمیشود.